کتاب Influence of Traffic and Land Use on Urban Stormwater Quality : Implications for Urban Stormwater Treatment Design

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل دقیق در مورد عملیات آلاینده ها و مسیرهای حمل و نقل را شامل آلاینده های جوی ، رسوبات جوی و تجمع سطح جاده ترافیک تولید شده توسط آلاینده های مهم ارائه می دهد. مطالعه تحقیقاتی انجام شده توسط نویسندگان ، دانش گسترده ای در مورد فرآیندهای مربوطه و ایجاد روابط آنها به عنوان یک سری فرآیندها ایجاد کرد. اطلاعات این کتاب براساس تحقیقات جامع تجربی از جمله نمونه گیری میدانی ، آزمایش آزمایشگاهی ، مدل سازی ریاضی و تجزیه و تحلیل داده های آماری چند متغیره و تک متغیره بدست آمده است. دانش ارائه شده مورد توجه ویژه خوانندگانی مانند متخصصان طراحی تصفیه آب باران ، تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان شهری قرار خواهد گرفت زیرا این نتایج پیشنهادات و توصیه های عملی برای طراحی تصفیه خانه موثر در طوفان های شهری را ارائه می دهد.

[ad_2]

source