کتاب Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017) – Volume 2 :

[ad_1]

این جلد شامل 73 مقاله ارائه شده در ICTIS 2017: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سیستم های هوشمند است. این کنفرانس در تاریخ 25 و 26 مارس 2017 ، در احمدآباد ، هند برگزار شد و به طور مشترک توسط اتاق های بازرگانی و صنایع هند (ASSOCHAM) شعبه گجرات ، بنیاد GR ، انجمن ماشین های رایانه ای ، شعبه احمدآباد و با حمایت انجمن چهارم کامپیوتر هند برگزار شد. بخش – ارتباطات و بخش پنجم – آموزش و جستجو. مقالات در درجه اول به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهای آن در محاسبات هوشمند ، ذخیره سازی ابری ، داده کاوی و تجزیه و تحلیل نرم افزار تمرکز دارند. مبانی تجزیه و تحلیل داده ها و الگوریتم های مختلف مورد بحث برای محققان در این زمینه مفید است.

[ad_2]

source