کتاب Information Innovation Technology in Smart Cities :

[ad_1]

این کتاب به توصیف شهرهای هوشمند و فناوری های اطلاعاتی می پردازد که شرایط زندگی بهتری را در شهرهای فردا فراهم می کنند. این تحقیق یافته های تحقیق از 27 کشور در سراسر جهان ، از دانشگاه ، صنعت و دولت را جمع آوری می کند. این شامل تعدادی از موضوعات مهم در زمینه فن آوری فن آوری و راه حل های مربوط به شهرهای هوشمند ، از جمله داده های بزرگ و رایانش ابری ، سیستم عامل های مشترک ، زیرساخت های ارتباطی ، سلامت هوشمند ، توسعه پایدار و مدیریت انرژی است. خوانش اساسی برای محققانی که روی سیستم های ارتباطی اطلاعات ، هوش ، داده های بزرگ ، اینترنت اشیا ، امنیت سایبری و سیستم های انرژی فیزیکی-سایبری کار می کنند. همچنین این یک منبع ارزشمند برای دانشجویان پیشرفته است که در این مناطق کاوش می کنند.

[ad_2]

source