کتاب Inkjet-Configurable Gate Array : Towards Application Specific Printed Electronic Circuits

[ad_1]

این پایان نامه گزارش پیشرفت برجسته تحقیق در توسعه مدارهای چاپی کاربردی (ASPE) است. این مفهوم جدید از آرایه دروازه قابل تنظیم با جوهر افشان (IGA) را به عنوان یک روش طراحی و ساخت برای نقشه برداری مستقیم از توابع دیجیتال بر روی ساختارهای مدولار جدید پیشنهاد می کند. پایان نامه با ارائه جزئیات در مورد تولید عمده IGA آغاز می شود ، و سپس روش های قابل تنظیم برای استخراج IGA را ارائه می دهد. سرانجام ، این نشان دهنده مناسب بودن IGA برای شخصی سازی و بهبود عملکرد است و گزارشاتی را در مورد ادغام مدارهای مختلف به صورت عمده از IGA ارائه می دهد. علاوه بر برجسته سازی یافته های جدید ، این مقاله همچنین مقدمه ای جامع در مورد الکترونیک چاپی ، از توسعه فن آوری ، تا روش های طراحی ، ابزارها و کیت ها ارائه می دهد.

[ad_2]

source