کتاب Innovative Approaches to Tourism and Leisure : Fourth International Conference IACuDiT, Athens 2017

[ad_1]

این کتاب به بررسی روشهای مختلفی می پردازد که در آنها فناوریهای نوآورانه ابزاری قدرتمند برای توسعه در بخش گردشگری و اوقات فراغت به شمار می روند و استراتژیهای جدیدی مبتنی بر این فن آوری ها ارائه می دهند که مدیریت گردشگری پایدار را تقویت می کنند و مقاصد پایدار را ارتقا می دهند. هدف این است که روشهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد تجربه ای با کیفیت بالا برای شهروندان و بازدیدکنندگان ضمن اطمینان از مدیریت منطقی و منطقی محیط زیست بر منابع انسانی و طبیعی ، روشن شود. همچنین توجه به محیط جهانی شده در این تحولات و تأثیرات گسترده نیروهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در تغییر درک ما از “جهانگردی” در عصر دستگاه های آنلاین متمرکز شده است. این کتاب براساس مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن بین المللی گردشگری فرهنگی و دیجیتال (IACuDiT) است و با همکاری IACuDiT ویرایش شده است. این جذابیت گسترده برای متخصصان دانشگاهی ، صنعت ، دولت و سایر سازمان هایی است که مایل به کسب اطلاعات در مورد آخرین دیدگاه ها در زمینه های گردشگری ، مسافرت ، مهمان نوازی ، فرهنگ ، میراث ، سرگرمی و ورزش در زمینه یک جامعه دانش و اقتصاد هوشمند

[ad_2]

source