کتاب Innovative Computing, Optimization and Its Applications : Modelling and Simulations

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیقات در زمینه بهینه سازی ، مدل سازی و الگوریتم ها را ارائه می دهد و در مورد مشکلات کاربردی در دنیای واقعی مرتبط با روش های نوین جدید بحث می کند. الزامات و نیازهای حل مسئله به طور چشمگیری در حال رشد است و فناوری های جدید مهندسی کامپیوتر و مهندسی باعث کاهش پوشش داده ها در سراسر جهان شده اند. تحولات اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث کاهش شکاف در مناطق مختلف جهان شده است. این کتاب یک اثر مرجع ارزشمند برای محققان در زمینه های علوم و مهندسی کامپیوتر با تمرکز ویژه بر مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مدیران ، اقتصاددانان و سیاست گذاران است.

[ad_2]

source