کتاب Intelligent Computations: Abstract Fractional Calculus, Inequalities, Approximations :

[ad_1]

این کتاب مختصر تجزیه و تحلیل جزئی قدرتمندی از مشاغل دارای ارزش فضا در Banach را برای یک زمینه واقعی ارائه می دهد. نتایج این کتاب ماهیتی انتزاعی دارد: نابرابری تحلیلی ، تقریب توابع کرووکین و تقریب شبکه عصبی. این فصل ها به صورت مستقل قابل خواندن است ، این کتاب مختصر برای استفاده در کلاس های مربوط به تحصیلات تکمیلی و بسیاری از پروژه های تحقیقاتی مناسب است. لیست گسترده ای از منابع برای هر فصل ارائه شده است. نتایج این کتاب مربوط به بسیاری از زمینه های ریاضیات خالص و کاربردی است. به همین ترتیب ، یک منبع منحصر به فرد برای محققان و ارزش افزوده برای کلیه کتابخانه های علوم و مهندسی فراهم می کند.

[ad_2]

source