کتاب Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components :

[ad_1]

این کتاب نتایج پروژه تحقیقاتی اروپا “وسایل هوشمند برای ساخت قطعات سختی کم” (INTEFIX) را خلاصه می کند. ساختار کتاب زیر پروژه های فرعی اختصاص داده شده به مطالعات موردی تحت سناریوهای “ارتعاش” ، “تحریف” و “موقعیت یابی” است. پروژه INTEFIX با توسعه و تجزیه و تحلیل چندین نمونه اولیه از اتصالات ، حسگرها و محرک های هوشمند یکپارچه برای دلسرد کردن قطعه های کاری حساس در ابزارهای برش ، سروکار دارد. از این رو ، این کتاب نمای کلی از این زمینه ابتکاری فناوری را ارائه می دهد. الزامات مطالعه موردی شرح داده شده و رویکردها و راه حل های فناوری معرفی شده اند. علاوه بر این ، روش های ابتکاری برای طراحی و بهینه سازی وسایل هوشمند ارائه شده است.

[ad_2]

source