کتاب Intelligent Health Policy : Theory, Concept and Practice

[ad_1]

این کتاب مروری بر اطلاعات در سیاست های بهداشتی ، سازمان های بهداشتی درمانی و خدمات بهداشتی با توجه به دستور کار دیجیتالی اتحادیه اروپا است که هدف آن قرار دادن داده های بهداشتی و ابزارهای بهداشت الکترونیکی در دسترس عموم است. بخش اول پیامدهای مدیریت دانش و رویه های تصمیم گیری برای سیاست های بهداشتی و حاکمیت را تجزیه و تحلیل می کند. بخش دوم مفهوم هوش را به تفصیل مورد بحث قرار می دهد و توضیح می دهد که چرا دیدگاه هوش سازمانی راه حلی برای مشکلات معاصر در بهداشت و درمان ارائه می دهد ، در حالی که قسمت سوم بر مدل های رهبری هوشمند در سازمان های بهداشتی تمرکز دارد. با ارائه راهنمای روشهای جدید برای درک ، توسعه و اصلاح سیاست های بهداشتی و خدمات بهداشتی ، محققان و تصمیم گیرندگان در حاکمیت بهداشت و م institutionsسسات مراقبت های بهداشتی را به خود جلب می کند.

[ad_2]

source