کتاب Intelligent Systems Technologies and Applications :

[ad_1]

این کتاب مقالات داوری پس از کنفرانس سومین همایش بین المللی فناوری ها و برنامه های سیستم های هوشمند (ISTA’17) ، 13-16 سپتامبر 2017 ، مانیپال ، کارناتاکا ، هند است. کلیه درخواست های ارسالی بر اساس ارتباط ، تازگی و کیفیت فنی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این رویه ها شامل 34 مقاله برای ارائه در سمپوزیوم انتخاب شده است.

[ad_2]

source