کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective

[ad_1]

این جلد مروری جامع بر نقش دولت های محلی در سراسر جهان در مدیریت رابطه بین مهاجرت ، ادغام و توسعه دارد. با استفاده از مطالعات موردی از شمال و جنوب جهانی ، این کار مقایسه ای شکافی را در ادبیات فعلی پر می کند که به همان اندازه که شهرهای اروپا و آمریکای شمالی به آن روی آورده اند ، بیشتر روی مهاجرت متمرکز شده است. علاوه بر این ، با رویارویی با تجارب شمال با نگرش ها و استراتژی های مشاهده شده در کشورهای اعزامی ، بحث فعلی را گسترش می دهد. این به وضوح نشان می دهد که تحرک بین المللی به یک مشکل جهانی برای شهرهای هر دو انتهای طیف مهاجرت تبدیل شده است. این کار ابتکاری منبع ارزنده ای را برای دانشجویان و محققانی که در علوم اجتماعی ، سیاست های عمومی و توسعه فعالیت می کنند ، فراهم می کند. علاوه بر تمرین کنندگان و سیاست گذاران.

[ad_2]

source