کتاب International Perspectives on Teaching the Four Skills in ELT : Listening, Speaking, Reading, Writing

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از دیدگاه ها و ایده های سراسر جهان در مورد آموزش و یادگیری گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن را ارائه می دهد. این همکاران از شش قاره ، که طیف گسترده ای از زمینه های آموزش و یادگیری ، از جمله ESL / ESL (ESL / EFL) کلاس های ابتدایی ، متوسطه ، دانشگاه و ویژه را تجزیه و تحلیل می کند ، گرد هم می آیند. با انجام این کار ، آنها حساب های محلی مرتبط ارائه می دهند که با این وجود متناسب با زمینه های دیگر و نگرانی های گسترده تر است. این گروه مد آموزنده و عملی دانش آموزان و دانش پژوهان علاقه مند به چهار عنصر اصلی یادگیری زبان و همچنین آموزش زبان و آموزش معلمان را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

source