کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016

[ad_1]

این کتاب بر روی آخرین فن آوری های مربوط به پیشرفت های محاسبات نرم ، سیستم هوشمند و برنامه ها متمرکز است. مجموعه مقالات ASISA 2016 کار جدید و ابتکاری در زمینه محاسبات نرم ، سیستم هوشمند و برنامه های کاربردی توسط متخصصان و محققان نوظهور ارائه می دهد. اینها آخرین فناوری هایی هستند که کاربردهای بسیار زیادی در زمینه های مختلف دارند. در این مقاله بسیاری از مشکلات پیچیده در دنیای واقعی بحث شده است که با روشهای سنتی ریاضی نمی توان به راحتی آنها را حل کرد. با استفاده از فنون محاسبات نرم می توان به راه حل دقیق مشکلات موجود رسید. محاسبات نرم نشان دهنده گروهی از فناوری های محاسباتی است که از الگوریتم های تکاملی ، الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت ، الگوریتم های الهام گرفته از زندگی ، شبکه های عصبی و منطق فازی الهام می گیرند.

[ad_2]

source