کتاب Introduction to Earnings Management :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی جامع و به روز از نظریه مدیریت سود و ادبیات را به محققان و محققان ارائه می دهد. در حالی که س questionsالات جدیدی را برای تحقیق در آینده ایجاد می کند ، این کتاب همچنین می تواند برای سایر احزاب که به گزارشگری مالی اعتماد می کنند برای تصمیم گیری مانند مقررات نظارتی ، سیاست گذاران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و دروازه بان ها مانند حسابرس و تحلیل گر مفید باشد. این کتاب به طور خلاصه ادبیات موجود را ارائه می دهد و بینش در زمینه های تحقیقات جدید مانند تفاوت بین مدیریت سود و کلاهبرداری ، کیفیت سود ، مدیریت تأثیر و مدیریت انتظارات را ارائه می دهد. تمایز فعالیت های مدیریت سود ؛ اقدامات ویژه برای مدیریت سود ؛ طبقه بندی انگیزه های مدیریت سود بر اساس یک چارچوب نظری جامع است.

[ad_2]

source