کتاب Introduction to Wind Energy Systems : Basics, Technology and Operation

[ad_1]

این مطالعه نیاز خوانندگان علاقه مند به ترانسفورماتورهای انرژی بادی را برطرف می کند. نویسندگان تعادل بین ارائه مختصر مطالب و کتاب دقیق متخصصان این حوزه را برقرار می کنند. این کتاب جنبه هایی مانند طراحی و چالش های فنی اینورترهای بادی و همچنین مسائل مربوط به سیاست و همچنین ملاحظات ارزیابی چرخه زندگی را در بر می گیرد. در چند دهه گذشته ، رشد در بخش انرژی بادی از همه در بین منابع انرژی تجدیدپذیر ، چشمگیرترین بوده است. در این زمینه ، تقریباً پذیرفته شده است که انرژی باد مطمئناً می تواند نقش مهمی در تضمین آینده پایدار داشته باشد. موضوع بسیار میان رشته ای است و به قالبی نیاز دارد که برای افراد غیر متخصص قابل دسترسی است. از این رو ، این نسخه ترکیبی برای بسیاری از دانشجویان و تمرین کنندگان مناسب برای مطالعه کوتاه در مورد انرژی باد مناسب است.

[ad_2]

source