کتاب Knowledge Creation in Community Development : Institutional Change in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه سازمان های عمومی و سازمان های غیر انتفاعی (NPO) می توانند در حل مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته همکاری ، نوآوری و موثرتری داشته باشند. “نوآوری اجتماعی” ، به رهبری کارآفرینان اجتماعی و / یا بنگاه های اجتماعی ، در اواخر دهه 1990 ظهور کرد و در دهه اول قرن بیست و یکم گسترش یافت. هنگامی که غرب با شکست اداری روبرو شد ، تقاضا برای شرکت ها برای پذیرش مسئولیت اجتماعی بیشتر افزایش یافت. این کتاب با استفاده از تحقیقات گسترده در زمینه فرآیندهای نوآوری اجتماعی شهرداری و جامعه در اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، عوامل موثر بر موثرترین و کارآمدترین نوآوری های اجتماعی را تحلیل می کند.

[ad_2]

source