کتاب La Bande des Quatre T. 1

[ad_1]

چهار ناظر کمکی در اردوی تابستانی از زمان پایان تابستان احساس بسیار تنهایی کرده اند. دلزدگی و میل به یافتن خود از قلب همه آغاز می شود. در آنجا ، با یادگیری پیوندهایی که این شخصیت ها ، احساسات ، ترس و همبستگی آنها را متحد می کند ، یک سری ایمیل های بدون وقفه شروع می شود. رمان بی نظیر. سبک در قالب ایمیل. علاقه به اندازه رمان پایدار است. داستان پروازهای بلند. جوایز و نامزدها: 2017 – مقام 2 در ارتباطات – جوایز جوانان

[ad_2]

source