کتاب La Bande des Quatre T. 2

[ad_1]

کفشدوزک پاره شده: اردوگاه تابستانی را بگذرانید یا آموزش تئاتر انجام دهید؟ تئاتر شور اوست. اما اردوگاه … پینوت ، رینگو و قاشق. آیا دوستانش باعث می شوند طرفین را انتخاب کند؟ آیا برای تصمیم گیری باید به یک خاله مرده که با اوویجا تماس گرفته اعتماد کنید؟ آیا اسپاتولا ، رینگو و پینوت در فروشگاه هستند؟ بکشید ، بزنید ، بکشید … باند چهار برگشته است!

[ad_2]

source