کتاب La barca nostra : Le temps des larmes – Récits d'exil

[ad_1]

عزیز و رمزی از کشور خود ، اریتره ، که به یک اردوگاه کار اجباری بزرگ تبدیل شده است ، فرار کردند. رامسی شاعر است. بروشور کتابها پس از طی مسیری طولانی ، وی به همراه شریک زندگی و فرزند خود در سوئیس اقامت گزید. عزیز نیز با دیدار با سایر تبعیدی ها سفر تبعید را آغاز می کند. این در مورد یوسف است که اجداد یهودی او توسط نازی ها منقرض شدند. او کسا ، تنها بازمانده خانواده اش پس از قتل عام توتسی ها به دست هوتوس در رواندا. عزیز ، رمزی ، جوزف ، کازا … همه به موسیقی آونگ گوش می دهند که حرکت زمان بین ثابت شدن و پاره شدن را نقطه گذاری می کند.

[ad_2]

source