کتاب La bipolarité ? : Tranches de vie

[ad_1]

نویسنده روایت می کند که چگونه سالها با ریتم افسردگی و مراحل شیدایی زندگی کرد. و بنابراین او دوره هایی از سخت ترین بحران ها را پشت سر می گذارد و تا آنجا پیش می رود که خودش را برای خدا می گیرد: لحظات خوشبختی ناب که ناگهان ، بدون هیچ دلیلی ، هبوط به جهنم دنبال می شود. اما پرتوی از امید در افق دیده می شود …

[ad_2]

source