کتاب La chanson de proximité (suite)

[ad_1]

La Chanson de Proximity ، که در سال 2010 منتشر شد ، یک مرجع اجتماعی و تاریخی برای حرفه ای ها و طرفداران Chanson است. در پاسخ به درخواست چندین خواننده ، نویسنده می خواست به او فرصت دهد تا تغییرات عمیقی را که از چند سال پیش شناخته بود منعکس کند. در حقیقت ، فناوری های جدید رفتارهای جدیدی را به وجود آورده اند. این آهنگ زنده و پویا است ، با مناطقی که در آن قرار دارد سازگار است و به طور فزاینده ای با تصویری که رسانه ها به ما ارائه کرده اند تضاد دارد.

[ad_2]

source