کتاب La chapelle Notre-Dame de Lemboulary de l'abbaye de Moissac

[ad_1]

در سال 2013 ، کلیسای Notre-Dame de Lemboulary در شرایط استثنایی در میان دیوارهای صومعه معتبر Moissac ظاهر شد. قدمت آن به قرن دوازدهم برمی گردد و کلیسای ثانویه صومعه است و مهمترین آن بعد از کلیسای صومعه است. توپوگرافی مکان ، مانند پیکربندی کلی این ساختمان ، چیزی را مدیون شانس نیست. بین بیمارستان و خانه کلاس معلوم می شود که نوتردام لمپلاری در یک مرکز گردش مذهبی در صومعه واقع شده است.

[ad_2]

source