کتاب La Reine des Triades

[ad_1]

2042. از زیر سایه ، محافظ خیابانی حیله گر و بی وجدان سابق “اورکا” در حال ساخت یک امپراتوری بزرگ است. در سیاست ، اقتصاد و رسانه ، او خود را آرام و متفکر نشان می دهد ، در حالی که در خیابان ها ، نمازهای قدیمی او را خدمت می کند ، تا هرچه باشد به اهدافش برسد. چه کسی در کنار جاده سقوط خواهد کرد؟ چه توافق نامه ها و اتحادهای جدیدی جعل می شود؟ در آخر چه کسی اولویت را حفظ خواهد کرد؟ در جلد دو پایان حماسه جهانی Les Ombres Grimpantes – آینده نزدیک است! ملکه دادگاه ها پاسخ می دهد: “چگونه امپراتوری را می سازید؟” ممکن است بپرسید: “با خون ، خیانت و پشتکار.”

[ad_2]

source