کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale

[ad_1]

در کلیسای محلی ، در مواقع بحران ، بیماری و رنج ، بسیاری از ما برای پشتیبانی معنوی ، تشویق و مشاوره با شخصی که در کمک به روابط متخصص است تماس می گیریم. در کلیساها شاهد قدرت دعا و آرامش روح القدس در زندگی هستیم. کلیساهای محلی قدرت شفابخشی را از طریق ستایش و همراهی نشان می دهند. از طریق این کتاب ، مشاوران مسیحی و کلیساهای محلی می توانند یاد بگیرند که چگونه انواع برنامه ها و روش ها را برای آموزش و ایجاد انگیزه در مشاوران محلی که افراد افسرده و مبتلا را به سمت عیسی مسیح راهنمایی می کنند ، توسعه دهند. مهمترین این علائم بخشش است.

[ad_2]

source