کتاب La rentrée de Tom, bébé secoué : Littérature jeunesse

[ad_1]

یک داستان ظریف و ساده ، برای برانگیختن و بیش از همه ، سندرم کودک متزلزل با روشی ملایم و روشن برای کودکان درگیر در این فاجعه شرح داده شد. تام ، پسربچه ای 6 ساله روز اول مدرسه خود را در یک کلاس CP مسلح به عصا در یک روز مثل هیچ روز دیگری برای این کودک 4 ماهه لرزان انجام می دهد. واکنش سایمون و سایر دانشجویان وقتی او را می بینند چگونه خواهد بود؟ تام پشتیبانی و ابزاری را که در دسترس همه باشد ، می پذیرد: والدین ، ​​اقوام و متخصصان برای بیان کلمات غیرقابل گفتن و ارائه یک پیام محافظ.

[ad_2]

source