کتاب La réserve kabyle

[ad_1]

در خارج از روستا ، هیچ چیز ما را علاقه مند نمی کند ، جز این که زمین بر روی شاخ گاو می چرخد ​​، و دریا از ته آن پاک است و شب هنگام مرده ها به صورت پروانه برمی گردند ، و مار هفت تیر دارد و ” جهان از هفت آسمان تشکیل شده است ، هرکس که مخلوطی از آب بنوشد عسل می میرد ، و جغد پیام آور مرگ است و آسمان پسران بد را می خورد. “این داستان سفری است که نویسنده ما را وادار می کند تا تفاوت های ظریف را ببینیم و احساس کنیم. و ویژگی های فرهنگ منطقه کابلی آغشته به تخیل مدیترانه ای و تحت تأثیر واقعیت پس از استقلال در سال 1962.

[ad_2]

source