کتاب L'autisme insoupçonné : Quand le haut potentiel masque les traits autistiques

[ad_1]

این کتاب غوطه وری در زندگی و مشکلات روزمره افراد اوتیسم را که مشکوک به آن نیستند ، معرفی می کند. این کتاب در درجه اول برای کمک به کسانی است که مشکوک به اختلال اوتیسم هستند. شاید آنها کم و بیش در آنجا خود را بشناسند. بنابراین آنها خواهند فهمید که آیا ترازنامه مناسب است یا خیر. چه والدین ، ​​چه فرزند و چه همسر ، آنها باید درک کنند که فرد اوتیستیک که در زندگی مشترک خود زندگی می کنند چگونه فکر می کند و چه احساسی دارد.

[ad_2]

source