کتاب L'autrement-scruté des styles : Du panégyrique au pamphlet

[ad_1]

نویسنده این کتاب چه کاری انجام می دهد؟ عقاید را متزلزل می کند. کسانی که فکر می کنند یکی ماسکهایی می زند که فقط یک چهره دارند. و برای تکان دادن اوضاع ، دلالتهای نهفته در درون او فیلسوف را زنده می کند: این فرد شامل بیش از یک نفر است. آنها را توسعه می دهد ، و افراد مربوط را به ضمایر در جمله جمله مرتبط می کند. آیا فقط با توجه به موقعیت آنها ، این گزینه های شخصی در واقع یک نحو را تشکیل نمی دهند؟ این در سطح فردی است. در سطح جمعی ، این جنبه از بی طرفی را کشف می کند ، که شامل روشهای توافق شده است. از این رو ویژگی “عملکردی” آنها وجود دارد. صرف نظر از این ترفند ، آنها هنوز هم می توانند به تنظیمات اصلی خود بازگردند.

[ad_2]

source