کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman

[ad_1]

بشریت باید بر هرج و مرج ذهنی ذاتی خود غلبه کند یا از بین برود. دو جهان موازی مرتبط با زمین دو جهان انتخاب شده را تشکیل می دهند. قدرت های مافوق طبیعی تخریب می کارند. درباره سرنوشت بشریت ، نویسنده رولند کوهن در سال 1953 در مصر متولد شد. خانواده وی در سال 1956 اخراج و به فرانسه مهاجرت کردند. پس از بیش از 40 سال زندگی حرفه ای و خانوادگی ، یک جهان بینی برای انتقال یک پیام جهانی پدید آمده است: جهان های موازی زمین یک واقعیت هستند. وی در آمبوئز راهنمای معنوی خود را به یكی از این جهان ها یافت كه به او نشانه هایی برای نوشتن تاریخ و تحویل آن به هرچه بیشتر مردم می داد.

[ad_2]

source