کتاب Le cellulaire infernal : La série noire des treize chapitres Tome 3

[ad_1]

پس از سقوط شدید که در روز جمعه سیزدهم نیز اتفاق افتاد ، آدری آن تلفن تلفن همراه خود را شکست. اندکی پس از آن ، بسته ای مرموز و حاوی تلفن همراه قرمز دریافت کردم. تعجب نکنید که او معتقد است این هدیه از طرف معشوقش است. افسانه یا تصادف؟ در هر صورت ، این زن جوان زیبا کشف خواهد کرد که این چیز از طرف معشوق او نیست بلکه از بعد دیگری است و اثرات مضر در اطراف او خواهد داشت …

[ad_2]

source