کتاب Le chant de la Loire

[ad_1]

در حالی که دهکده زیبای Thoureil در Maine-Loire شاهد دریچه ای برای ساخت نیروگاه هسته ای انقلابی است ، ZAD برای مبارزه با این پروژه بسیار سریع در حال ساخت است. در این سایت آنها با الکس مک کورماک ، مهندس مرموز اسکاتلندی ، کلمنت آلن ، مدیر جشنواره فیلم ، الیزا دویچ ، یک معلم انگلیسی با گذشته ای پر دردسر ، و Assante Hemenot ، تبعید اریتره ، جادو ، ملاقات خواهند کرد ، و با یکدیگر دوست خواهند داشت. مردی که آهنگ های رودخانه ای و ارواح را می شنود.

[ad_2]

source