کتاب Le regroupement des droites à la Libération : La création du Parti républicain de la Liberté – (1944-1951)

[ad_1]

گروه بندی مجدد حقوق در آزادی ، ظهور یک حزب کوچک و ناشناخته را که خود را مرکز گرا معرفی می کند و از نام بردن از حق پراکنده تحت جمهوری چهارم ، حزب جمهوری خواه آزادی (PRL) امتناع می ورزد ، بررسی می کند. ادامه غیرمستقیم PSF به سرهنگ لا روکو ، که در پایان جنگ جبران ناپذیر منحل شد ، PRL در تأسیس RPF همکاری کرد. این کتاب باعث می شود ما یک زندگی درونی غنی را تشکیل دهیم ، متشکل از امیدهایی برای مواجهه با یک زمینه سیاسی جدید ، ترس از مواجهه با واقعیت جدید بین المللی ، بلکه همچنین از اختلافات و اختلافات بر سر گزینه های اصلی ایدئولوژیک زمان حاضر. زندگی او کوتاه ، اما بسیار دشوار بود.

[ad_2]

source