کتاب Le Rêve D'Un Guerrier

[ad_1]

من برای به دست آوردن عشق خود با یک لشکر شیاطین روبرو خواهم شد ، من پادشاه خون آشام ها در پادشاهی تریکس ، جنگجویان تاریکی هستم و همه چیزهایی هستم که بین انسان ها و شر قرار دارند و می خواهند آنها را نابود کنند ، پس چرا به پای او می افتم از این فانی؟ او نمی داند که او یار سرنوشت است ، او به تنهایی از قطعه حیاتی روح من محافظت می کند ، اما انتقام دیوار بین ماست ، من باید سپر این شکارچی خون آشام را بشکنم ، باید مقبولیت ، وفاداری و سرانجام عشق او را بدست آورم قبل از اینکه او یک قلب در قلب من منجر شود. – اکنون اولین کتاب از مجموعه جنگجوی تاریک را دریافت کنید! خود را در داستان عشق Zander Tarakesh ، پادشاه خون آشام گناهکار ، و همدم سرنوشت او ، Elsie Hayes ، غرق در نابودی او و جنسیت کنید.

[ad_2]

source