کتاب Le secret derrière le mur : Une aventure du cœur et de l’esprit

[ad_1]

راز پشت دیوار ماجراجویی قلب و ذهن است که شما را به گذشته ، از دوران ما تا دوران دزدی دریایی باز می گرداند … در مورد روزنامه نگار پیشکسوت نویسنده مطبوعات ، به ویژه دومینیک گیزیو ، زندگی می کرد و کار می کرد در آفریقا و همچنین در پلینزی فرانسه. پس از وین دو تاهیتی ، و تا پایان رویای خود ، داستان كرم ، كه توسط انتشارات Féret Editions منتشر شد ، با اولین رمان خود ، “راز پشت دیوار” ، تجربه ادبی خود را ادامه داد.

[ad_2]

source