کتاب Le secret d’Huracan Tempête

[ad_1]

ویکتور و خانواده اش به تازگی به یک دهکده ساحلی کوچک در جنوب انگلیس نقل مکان کرده اند. آنها به خوبی مورد استقبال قرار می گیرند و به سرعت دوست می شوند ، اما کودکان از یک پدیده عجیب و غریب هوا می ترسند: هر روز صبح روستا توسط یک مه غلیظ پوشیده می شود. به گفته همسایه آنها ، هوراکان تمپیتی پیر ، که گفته می شود کمی جذاب است ، ریشه این مه هیچ چیز طبیعی نخواهد داشت … اگر این رمز و راز در گذشته مه آلود پیرمرد بوجود می آمد ، چه می شد؟

[ad_2]

source