کتاب Le trésor de la Désirade : Roman

[ad_1]

1522 ، آغاز فتح قاره آمریکا. سه شخصیت برجسته در این درگیری زمانه های جهان ملاقات می کنند: یک کاتابی هندی ، یک دزد دریایی نورمن و یک برده آفریقایی که با مخالفت مشترک با رژیم ناعادلانه مهاجمان اسپانیایی متحد شده است … درباره نویسنده Jack Roger Fauqulin: علاقه به داستان های جغرافیایی ، نقشه های دریایی و کسانی که آنها را ترسیم کرده اند. نویسنده سفرهای سلیمانه و d’Ivoire و Malaguette.

[ad_2]

source