کتاب Le tribunal de la vertu

[ad_1]

در آینده ای دور ، وزارت ساخت و ساز ملی تصمیم گرفت که برنامه درسی مدارس را در ادبیات اصلاح کند. وزیر تصمیم گرفت همه نویسندگان گوگردی ، عرفانی ، هجوآمیز ، نفسانی ، بدعت گذاری ، جدلی و الکلی را از بین ببرد. کمیته ای از کارشناسان مسئول ارزیابی نویسندگان در این برنامه هستند تا ارزش های جدید جامعه فرانسه را در نظر بگیرند. این ارزشهای جدید ، شفقت ، خلوص ، زندگی مشترک ، همبستگی ، متانت شاد ، کاهش رشد و دفاع از کره زمین باید توسط نویسندگان جدید در مرحله جامعه نشان داده شود. نویسندگان جدید بله ، اما چه کسی؟

[ad_2]

source