کتاب Le troisième homme du bas-fond : Roman policier

[ad_1]

کشف دو جسد در یک دشت در حومه فوقانی کناکری نارضایتی ایجاد می کند ، اما همچنین س questionsالاتی ایجاد می شود: آیا قاتل خودش را می کشد؟ برای کدام تلفن همراه؟ تحقیقی که توسط کمیساریای یوسف و بازرس سیماکان انجام شد ، به تدریج این معما را فاش می کند.

[ad_2]

source