کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم هویت یک نویسنده تحصیل کرده در زمینه نوشتن به زبان خارجی متمرکز است. نویسنده توضیح می دهد که فرایند نوشتن به زبان خارجی پیچیده تر و شخصی تر از تصور بسیاری از مربیان نوشتن است. فصل های نظری کتاب مفاهیمی مانند دوزبانگی ، روند نوشتن زبان دوم و هویت در نوشتن زبان دوم را پوشش می دهد. در بخش تجربی این کتاب ، دیدگاه دانش آموزان در مورد نوشتن در L1 و L2 ، فرایندهای نوشتن دانشجو به هر دو زبان و هویت دانشجو در نوشتن L1 و L2 بحث می شود. به نظر می رسد که نوشتن به زبان دوم مشکلاتی از نظر زبان شناختی را ایجاد می کند. با این حال ، برای زبان آموزان پیشرفته EFL ، نوشتن به زبان دوم همچنین فرصت هایی را ایجاد می کند که هرگز هنگام آهنگسازی به زبان مادری خود نداشته اند.

[ad_2]

source