کتاب Learning and Innovation in Hybrid Organizations : Strategic and Organizational Insights

[ad_1]

با انعکاس ظهور اشکال جدید سازمانی و سازمانهای مختلط ، این مجموعه آزاد شده فرآیندهای تبادل ، همکاری و مدیریت فن آوری را تغییر داده است که ساختارهای سازمانی را تغییر داده است. این تحقیق با بررسی تاثیری که همکاری بین سازمانی می تواند در تولید و اجرای ایده های شرکت های جدید داشته باشد ، به زمینه رو به رشد نوآوری کمک می کند و به نیاز درک بیشتر فرآیندهای تجدیدپذیر پاسخ می دهد. نویسندگان استدلال می کنند که همکاری برای ایجاد مسیرهای نوظهور مانند بریکولاژ ، آزمایش ، نفوذ و یادگیری نیاز به فراتر از شیوه های فعلی دارد. با تدوین مجموعه متنوعی از ادبیات در مورد پویایی درونی تحریک تحولات سازمانی ، یادگیری و نوآوری در سازمانهای ترکیبی دیدگاه های مختلفی راجع به ترکیب انعطاف پذیری سازمانی ، یادگیری و نوآوری ارائه می دهد و پیامدهای عملی آینده را فراهم می کند.

[ad_2]

source