کتاب Les chanteuses kabyles : Graines de la douleur

[ad_1]

در جوامع با سنت شفاهی ، وزن گفتار با وزن مرد رابطه دارد. جامعه کابلی به دلیل قوانین افتخار کلیسایی و به دلیل مهمترین نقش آفرینی تمدن مدیترانه ای باستان ، جایی که انسان مکانی بسیار ارزشمند را در خود جای داده است ، مشهور است. بنابراین ، سرودن شعر برای زنان کابلی که محدود به این سیستم هستند دشوار است. شعر زن کابلی نقشی منحصر به فرد دارد ، و رژیم غالب و عدم تعادل ، بی عدالتی و ریا را نکوهش می کند. بنابراین زنان ، علی رغم خود ، نمایانگر این بدن مطیع هستند ، اما این یک تاریخ جمعی را نشان می دهد که در ساختارهای اجتماعی و ذهنی کل جامعه حک شده است.

[ad_2]

source