کتاب Les secrets des rapports sexuels intimes des Juifs

[ad_1]

آیا درست است که یهودیان از طریق سوراخ کردن یک مقاله رابطه جنسی برقرار می کنند؟ خاخام ها با پوست ختنه بریده چه می کنند؟ چرا یهودیان باید لباس زیر خود را به خاخام نشان دهند؟ آیا می دانید یک خاخام از آلت تناسلی کودک ختنه شده خون را می مکد؟ آیا می دانید راهی خاص برای پوشیدن کفش برای یهودیان وجود دارد؟ چرا یهودیان یک مرغ زنده را می گیرند و آن را بالای سر خود می اندازند؟ چرا یهودیان ظرف های خود را دفن می کنند؟ از عملکردهای عجیب جامعه یهودیان شوکه خواهید شد.

[ad_2]

source