کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale

[ad_1]

سی سال باشکوه: اصطلاحی که برای تعیین دوره از پایان جنگ جهانی دوم تا “شوک نفتی” در سال 1973 به کار رفته است. اینها سالها رشد اقتصادی قوی برای همه کشورهای به اصطلاح است. به ویژه برای کشورهای ویران شده در جنگ ، مانند فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و ژاپن ، بلکه همچنین برای ایالات متحده و کانادا. نخست ، با توجه به فرانسه ، این واژه برای برجسته سازی پدیده های تحول بزرگ ، نه تنها اقتصادی ، بلکه اجتماعی ، جمعیتی و فرهنگی نیز به کار رفته است. اوضاع در کبک و کانادا به عنوان یک کل بخشی از همین جنبش است ، اما البته با ویژگیهای خاص ، که جنبه های “سرد” آن زمان را نیز برجسته می کند.

[ad_2]

source