کتاب Les triplés

[ad_1]

کرماگنون ها اخیراً برخی از اعضای خود را به دلیل شورش بچه ها غارت کرده اند. با یک خانواده ماقبل تاریخ آشنا شوید: والدین Grod و Kali شکارچیان ماموت و سه قلوها Toll هستند و Ona و Nogue همیشه آماده ماجراجویی هستند! امروز ، اونا تصمیم گرفت با خواهر و برادرش به آن طرف دره آبی برود. خوب ، درست است ، پدر و مادر من آنها را ممنوع کرده اند که به آنجا بروند … اما این جزئیات است. اوونا از کشف چیزهای جدید ناامید است … با این حال ، او قطعا انتظار نداشت که بزرگترین کشف را داشته باشد!

[ad_2]

source