کتاب Linguistic and Cultural Studies: Traditions and Innovations : Proceedings of the XVIIth International Conference on Linguistic and Cultural Studies (LKTI 2017), October 11-13, 2017, Tomsk, Russia

[ad_1]

این کتاب مشارکت در هفدهمین کنفرانس بین المللی “مطالعات زبانی و فرهنگی: سنت ها و نوآوری ها” (LKTI 2017) ، ارائه دیدگاه هایی در زمینه نظریه ، تحقیقات ، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه ها در زمینه های آموزشی ، زبان شناسی ، آموزش و یادگیری زبان با تمرکز ویژه بر دیدگاه های سیبری و همکاری در میان دانشگاهیان دیگر مناطق روسیه. این کتاب شامل موضوعاتی از جمله توسعه برنامه درسی ، طراحی و تحویل دوره ، و آموزش حرفه ای است و این کتاب برای دانشگاهیانی است که در همه مقاطع تحصیلی کار می کنند و تلاش می کنند محیط های آموزشی را در زمینه خود – مدرسه ، آموزش عالی و ادامه رشد حرفه ای بهبود بخشند.

[ad_2]

source