کتاب Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities

[ad_1]

این کتاب رهبری محلی و تغییرات سیاست را در نتیجه جهانی شدن بررسی می کند. نویسنده مشخص می کند چه رفتارهایی ارتباط اقتصاد محلی را با اقتصاد جهانی تسهیل می کند و ساختارهای محلی فعالیت را مهار یا مهار می کند. این نشانه های مثبتی را از تحقیقات تجربی و سه مطالعه موردی محلی ارائه می دهد ، که نشان می دهد تنظیم دودویی رهبری تحول آفرین و یک ساختار قانونگذاری پویا ، اقتصاد داخلی را به فرصت های اقتصاد جهانی پیوند می دهد. علاوه بر این ، این تحقیق اندازه گیری جدیدی از رفتار و ساختار را برای استنباط پتانسیل مشارکت محلی در اقتصاد جهانی ارائه می دهد. این کتاب بر اساس بسیاری از زمینه های مطالعه است و مورد توجه محققان روابط بین الملل ، اقتصاد ، مدیریت دولتی ، مهاجرت و سیاست قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source