کتاب Made for China : Success Strategies From China’s Business Icons

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های منحصر به فردی در مورد توسعه موفق جهانی و جاه طلبی های آینده شرکت های مصرف کننده چینی دارد. این طیف بی سابقه ای از مصاحبه های یک به یک را با برخی از رهبران تأثیرگذار در چین ارائه می دهد که شرکت های آنها محصولات و خدمات متنوعی را ارائه می دهند. علاوه بر این ، این کتاب تشویق و راهنمایی رهبران تجارت آینده در مورد چگونگی سوار شدن بر موج مصرف کنندگان در چین است. همچنین برخی از مهمترین روندهای فعلی را بررسی می کند و بهترین فرصت ها را برای موفقیت شرکت ها در بازار چین نشان می دهد. این کتاب که توسط یک رهبر موفق تجاری تألیف شده است ، برای کسانی که به دنبال درک مصرف کنندگان چینی ، بازار چین و آنچه باعث می شود کارآفرینان چینی شوند ، باید به موقع خوانده شود – به آنها کمک می کند تا نحوه تجارت “ساخت چین” را بیاموزند.

[ad_2]

source