کتاب Mainstreaming the Northeast in India’s Look and Act East Policy :

[ad_1]

این کتاب شرح مفصلی از تحول سیاست هند در جهت و رفتار شرقی را ارائه می دهد و به تفاوت های ظریف سیاست و اثربخشی آن در منطقه شمال شرقی می پردازد. شمال شرقی هند منطقه ای محصور در خشکی است که بیشتر مرزهای خود را با کشورهای همسایه در جنوب و جنوب شرقی آسیا مشترک دارد. این مقاله تجربیات و چشم اندازهای پیشرفت در تجارت ، سرمایه گذاری و ارتباط بین شمال شرقی هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا را بررسی می کند. علاوه بر این ، در مورد طیف وسیعی از طرح های چند جانبه منطقه ای و فرامنطقه ای – مانند طرح خلیج بنگال برای همکاری فنی و اقتصادی چند بخشی (BIMSTEC) ، بنگلادش-چین-هند-میانمار (BCIM) و همکاری مکونگ-گانگا (MGC) بحث می شود – که می تواند پیشرفت کند همکاری بین شمال شرقی هند و مناطق همسایه در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی.

[ad_2]

source