کتاب Management of Anemia : A Comprehensive Guide for Clinicians

[ad_1]

این منبع مختصر و کاربردی پیشرفت های اخیر در زمینه شناسایی و مدیریت کم خونی ناشی از بیماری مزمن (التهاب) ، کم خونی مرتبط با ژنتیک و کم خونی همراه با آسیب نهایی ارگان های مزمن را گرد هم آورده است. در فصل ها تجزیه و تحلیل دقیق علم کنونی کم خونی ، رویکردهای گروه های مختلف بیمار ، بیماری های همراه و جنبه های تغذیه ای کم خونی ارائه شده است. درمان های جدید با تمرکز بر مسیرهای فیزیولوژیکی ارائه و بحث شده است. این تفاوت ها همچنین از دیدگاه فوق تخصصی ارائه می شود که در درمان علل اصلی کم خونی در تخصص های خاص آنها تمرکز دارد. مرجع بودن و نوشتن توسط متخصصان در هر سناریوی بالینی ، مدیریت کم خونی نقطه شروع یادگیری بیشتر در مورد این بیماری چالش برانگیز و رایج است.

[ad_2]

source