کتاب Managing Expatriates in China : A Language and Identity Perspective

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های جدیدی در مورد مدیریت دیاسپورا در کشور میزبان تغییر پذیر چین ارائه می دهد و مدیریت دیاسپورا را از زاویه زبان و هویت بررسی می کند. زمینه های چند زبانه و چند فرهنگی نویسندگان به آنها این امکان را می دهد تا بینشی جامع در مورد بهترین روشها برای مدیریت گروههای مختلف مهاجران از جمله کارمندان غربی ، هندی و چینی ارائه دهند. این کتاب با تجزیه و تحلیل دقیق که شامل هر دو دیدگاه خرد و کلان ، همراه با دیدگاه های بومی چینی و غربی است ، موضوعاتی را شامل می شود که شامل اهمیت زبان کشور میزبان ، شرط بندی مهاجران ، تأیید هویت قومی ، پذیرش و هویت است. این کتاب مروری طولی و معاصر راجع به زبان ، فرهنگ و واقعیت های هویتی است که کارمندان فرعی شرکت های چند ملیتی در چین در دهه جاری (2006-2016) با آن روبرو هستند. بنابراین منبعی بسیار ارزشمند برای دانش پژوهان مدیریت بین الملل ، مشترکان منابع انسانی و سایر پزشکان و همچنین مدرسین و دانشجویان دانشکده های بازرگانی است که علاقه زیادی به چین دارند.

[ad_2]

source